Ziekte Van Huntington

Voorwoord 

Ontstaan website
Binnen de regio Breda is sinds 2000 het Regionaal Platform Geriatrie actief. Het platform is ingesteld om in de gehele regio te werken aan een eenduidige kwalitatieve gespecialiseerde gezondheidszorg. Eén van de doelstellingen van het platform is het inrichten van een regionaal expertisecentrum voor specifieke ziektebeelden. Enerzijds om algemene informatie te verstrekken aan kennisvragers, anderzijds om expertise op te bouwen door specifieke kennis, deskundigheid en vaardigheden aan en uit te dragen. Deze website is vanuit deze doelstelling ontstaan en in afstemming met de Annevillegroep tot stand gekomen.

Voor wie? 
Deze website is bedoeld voor:

  • Degenen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben of krijgen met de erfelijke Ziekte van Huntington.
  • Professionals:
    - om de eigen deskundigheid over de Ziekte van Huntington te vergroten,
    - om specifieke kennis, deskundigheid en vaardigheden over de Ziekte van  
      Huntington aan en uit te dragen naar collega's in de regio.

Regio
Het Regionaal Platform Geriatrie is werkzaam voor de vijf subregio's in de regio Breda. In deze regio zijn geriatrische centra  gerealiseerd ten behoeve van integraal onderzoek, advies en behandeling van ouderen met een complexe multiple problematiek.